Oportunități de angajare în muncă pentru persoanele cu dizabilități

Persoanele cu autism sunt cele mai dezavantajate din perspectiva angajării pe piața liberă a muncii, dar și în forme protejate. Oportunitățile de angajare sunt foarte limitate, dar și atunci când o persoană reușește să găsească un loc de muncă și să fie angajat, șansele de a pierde locul de muncă sunt mari, angajatorii neștiind cum să adapteze locurile de muncă la nevoile acestora. În multe cazuri dizabilitatea fiind invizibilă, anumite comportamente atipice sunt interpretate, din neștiința angajatorilor, ca insubordonare, lene, fuga de responsabilitate.

Portalul Pot lucra special destinat persoanelor cu dizabilități este o bună alternativă și pentru tinerii și adulții cu autism pentru a cauta un loc de muncă. Au nevoie insă și de servicii specializate de consiliere și de sprijin pentru angajare în muncă pentru a putea vorbi de succes.

Job Clubul pe care AUTISM ROMANIA l-a creat in 2015 a avut scopul de a oferi un loc în care tinerii și adulții dornici să lucreze pot discuta între ei și cu facilitatorul pe anumite teme de interes general referitoare la angajare.

Leave a Comment

Your email address will not be published.