Schimbă viața unor oameni cu un simplu gest! Chiar nu te costă nimic.

AUTISM ROMANIA face eforturi pentru ca persoanele a căror existenţă este marcată de autism să beneficieze de servicii de calitate, potrivite nevoilor lor. Existenţa acestor servicii depinde în mare măsură de generozitatea donatorilor.  Acum puteţi contribui şi Dumneavoastră la bunăstarea copiilor, tinerilor, adulţilor cu autism din România direcţionând 2% din impozitul pe venit pe care îl datoraţi statului către organizaţia noastră.

Beneficii:

  • Aveţi posibilitatea de a decide în mod direct ce se întâmplă cu impozitul Dvs. pe venit (2% din acesta);
  • Satisfacţia de a fi fost util, de a fi contribuit la o viaţă mai bună a semenilor Dumneavoastă mai puţin avantajaţi, a unor persoane cu autism;
  • Nu implică nicio cheltuială din partea Dumneavoastră, impozitul pe venitul Dvs. a fost deja reținut de stat anul trecut!
Ce formulare completez? 
 

Aveți doar venituri din salariu sau pensie?

Dacă aveți venituri doar din salariu sau pensie, vă rugăm să completați Declaratia Unica cu datele dvs. şi să o depuneți direct la ghișeul administrației financiare de care aparțineți, să o trimiteți prin poştă sau să o completați online prin serviciul ANAF – Spațiul Privat Virtual – SPV .  Datele asociației noastre sunt:

  • La Denumire entitate nonprofit: AUTISM ROMANIA – Asociația Părinților Copiilor cu Autism
  • La Cod de identificare fiscală: 14231005
  • La Cont bancar (IBAN): RO16RNCB0075035216150001

Declaraţia  de pe siteul este deja completată cu datele asociaţiei noastre, dacă doriți să o depuneți personal sau trimiteți prin poștă.

Obțineți alte venituri decât cele din salariu sau pensie?

Dacă obţineţi alte venituri decât cele din salarii, pentru care există obligaţia declarării în anul 2016, vă rugăm să completaţi, listați și trimiteți, la noi sau direct, prin poștă, la ANAF de care aparțineți,  Declaraţia 200 – Declaraţie privind veniturile realizate din România în anul 2016, la toate capitolele aferente tipului de venit obţinut, inclusiv capitolul III.

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/200.html

Datele noastrepe care le veți introduce în secțiunea 2. Susţinerea unei entităti nonprofit/ unităţi de cult

  • La Denumire entitate nonprofit: AUTISM ROMANIA – Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism
  • La Cod de identificare fiscală: 14231005
  • La Cont bancar (IBAN): RO16RNCB0075035216150001

 

Ce fac cu formularele?

Formularele pot fi depuse personal la ghișeul organul fiscal de domiciliu sau prin poştă, prin scrisoare recomandată. Recipisa obţinută de la oficiul poştal reprezintă dovada depunerii declaraţiei/cererii în termenul legal prevăzut, adică 25 mai. Adresele administratiilor financiare.

SAU

Puteți să le completați online prin serviciul ANAF – Spațiul Privat Virtual – SPV .

Data limită de depunere a declaraţiilor de venit este 25 mai 2018.

Vă mulțumim că sunteți alături de copiii,

tinerii şi adulţii cu autism și susțineți

CAUZELE noastre!

***