Proiecte în derulare

2022-2023

Proiect de dezvoltare a capacității persoanelor adulte cu TSA, a familiilor de a își susține nevoile, apăra drepturile și de a acționa împreună cu autorități, instituții  pentru a găsi soluții locale, pentru programe și servicii de suport comunitare adaptate persoanelor cu TSA.

2021-2022

Proiect Erasmus Plus realizat în parteneriat cu o întreprindere socială din Ungaria-Kockacsoki, care constă în doua mobilități: mobilitate de tineret, tabără pentru tineri in Romania, și mobilitate de lucrători de tineret în Budapesta. Scopul acestui proiect este îmbunătățirea competențelor de viață independentă a tinerilor cu autism.

Împuternicirea părinților să își ajute mai bine pe copii

2022

Proiect pilot pentru dezvoltarea abilităților părinților de a folosi acasă, în viața de zi cu zi, strategii eficiente, pentru ca copilul, indiferent de vârstă, să își dezvolte abilitățile de comunicare,  sociale, de viață independenta, comportamentul adaptativ;  creșterea rezilienței, a încrederii că pot sprijini acasă eficient pe propriul copil/propriii copii.

Proiecte încheiate

2009-2011

Proiect internațional cofinanțat de Comisia Europeană, în cadrul Programului de învățare de-a lungul vieții, care a vizat să ofere adulților cu autism posibilitatea de a-și spori abilitățile de comunicare și sociale, prin participarea la comunicare online și în întâlniri directe și participarea la diferite activități în Slovenia, Marea Britanie, Estonia.

2014-2016

Proiect pentru creșterea capacitații de integrare socială a 20 de tineri cu autism,  prin crearea unui model de servicii adaptate acestor tineri, precum și promovarea unui model de plan de tranziție de la școală la viața post școală, independentă, pentru adolescenții cu autism ce împlinesc vârsta de 14+ ani.

2018-2019

Acesta este un proiect pilot, prin care timp de 10 luni descoperim și dezvoltăm înclinațiile pentru artă sau/și IT la 30 de copii cu autism (vârsta 10-18 ani), care au arătat interes pentru aceste domenii sau au abilități.

2009-2010

Proiect prin care am sprijinit pe părinții copiilor cu tulburări din spectrul autismului (TSA) cu informații de bază, care să îi ajute să îmbunătățească starea copiilor lor, am oferit informații de bază despre autism profesioniștilor din sănătate și educație, am propus unele soluții pentru îmbunătățirea accesului copiilor și tinerilor cu TSA la o educație adecvată nevoilor lor specifice și individuale.

Să fii autist nu înseamnă să fii neuman

2007
Proiectul a constat în desfașurarea de activitati cu rol de a spori vizibilitatea problematicii persoanelor cu autism in România, de a oferi sprijin informaţional persoanelor cu autism și familiilor, de a creşte capacitatea AUTISM ROMÂNIA de a influenţa politicile publice.
Finantator USAID-World Learning
2005
Instruire si sprijin pentru dezvoltare abilităților de viață ale copiilor și tinerilor– în cadrul proiectului ”Children and Youth as Builders of Civil Society”, ce a constat in participarea la un training pe tema dezvoltarii abilitatilor de viață si activitati de socializare in comunitate cu copiii cu autism.
Finantator Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile -FDSC
2003
Proiect prin care am editat si publicat primul jurnal cu informații recente despre autism în limba romana, adresat părinților, profesioniștilor, tuturor celor interesați.
Finanțator -Banca Mondială

1/100

1 din 100 de oameni are o tulburare din spectrul autismului -TSA. Este foarte probabil ca o rudă, un prieten, coleg de clasă sau o cunoștință a oricăruia dintre noi să aibă în familie pe cineva cu autism. Binele lor depinde și de atitudinea ta, înțelegerea, respectul tău, dragă concetățean!