Proiecte

Proiecte în derulare

Conform estimărilor Organizaţiei Mondiale a sănătăţii 1 din 100 de copii au o tulburare din spectrul autismului, iar numărul copiilor diagnosticaţi cu autism creste alarmant an de an, la fel ca şi numărul tinerilor si . . . 

Proiect de creștere a capacității actorilor relevanți din ecosistemul tinerilor cu TSA (tineri cu TSA, părinții tinerilor, autorități și instituții publice cu competențe relevante, tineri tipici, alți actori comunitari) de a se cunoaște, coordona și colabora în vederea unei mai bune implicări a tinerilor cu TSA în viața comunității.

Împuternicirea părinților să își ajute mai bine copiii

Proiect de creștere a capacității familiilor de a răspunde mai bine nevoilor copiilor lor, provocărilor în creșterea,  îngrijirea, educarea, pregătirea pentru viață independentă a copiilor lor (consiliere, consultanță, online, telefonic) Consultanță în advocacy pentru tineri și familii. 

Proiecte încheiate

Proiect de dezvoltare a capacității persoanelor adulte cu TSA, a familiilor de a își susține nevoile, apăra drepturile și de a acționa împreună cu autorități, instituții  pentru a găsi soluții locale, pentru programe și servicii de suport comunitare adaptate persoanelor cu TSA.

2018 – 2019

Acesta este un proiect pilot, prin care timp de 10 luni descoperim și dezvoltăm înclinațiile pentru artă sau/și IT la 30 de copii cu autism (vârsta 10-18 ani), care au arătat interes pentru aceste domenii sau au abilități.

2014 – 2016

Proiect pentru creșterea capacitații de integrare socială a 20 de tineri cu autism,  prin crearea unui model de servicii adaptate acestor tineri, precum și promovarea unui model de plan de tranziție de la școală la viața post școală, independentă, pentru adolescenții cu autism ce împlinesc vârsta de 14+ ani.

2009 – 2011

Proiect internațional cofinanțat de Comisia Europeană, în cadrul Programului de învățare de-a lungul vieții, care a vizat să ofere adulților cu autism posibilitatea de a-și spori abilitățile de comunicare și sociale, prin participarea la comunicare online și în întâlniri directe și participarea la diferite activități în Slovenia, Marea Britanie, Estonia.

 

2009 – 2010

Proiect prin care am sprijinit pe părinții copiilor cu tulburări din spectrul autismului (TSA) cu informații de bază, care să îi ajute să îmbunătățească starea copiilor lor, am oferit informații de bază despre autism profesioniștilor din sănătate și educație, am propus unele soluții pentru îmbunătățirea accesului copiilor și tinerilor cu TSA la o educație adecvată nevoilor lor specifice și individuale.

2007
Proiectul a constat în desfașurarea de activitati cu rol de a spori vizibilitatea problematicii persoanelor cu autism in România, de a oferi sprijin informaţional persoanelor cu autism și familiilor, de a creşte capacitatea AUTISM ROMÂNIA de a influenţa politicile publice.
 
Finantator USAID-World Learning
2005
Instruire si sprijin pentru dezvoltare abilităților de viață ale copiilor și tinerilor– în cadrul proiectului ”Children and Youth as Builders of Civil Society”, ce a constat in participarea la un training pe tema dezvoltarii abilitatilor de viață si activitati de socializare in comunitate cu copiii cu autism.
 
Finantator Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile -FDSC
 
2003
Proiect prin care am editat si publicat primul jurnal cu informații recente despre autism în limba romana, adresat părinților, profesioniștilor, tuturor celor interesați.
 
Finanțator -Banca Mondială