Companiile pot face diferența!

Mulțumită oamenilor generoși și implicați în viața comunității,  organizațiile neguvernamentale pot oferi sprijin persoanelor aflate în dificultate.

Si Dumneavoastră aveți posibilitatea de a sprijini persoanele cu autism să aibă o viață mai bună, să aibă șanse de a trăi în comunitate și nu sedați în spitale psihiatrice sau centre de ‘reabilitare’.

Cum puteți ajuta?

Sponsorizând AUTISM ROMANIA cu cei 20% din impozitul pe profit pe care firma dvs o datorează statului. Veți sprijini în acest fel una dintre CAUZELE sau programele noastre.

Dacă veți decide să sponsorizați organizația noastră, vă rugăm să descărcați aici modelul de contrat de sponsorizare și să ne contactați pentru detalii la office@autismromania.ro sau tel 0731816880.

Vă mulțumim!

Cadrul legislativ și detaliile importante despre procedura de sponsorizare prin 20% din impozitul pe profit.

Companiile pot direcționa 20% din impozitul lor pe profit

Este simplu și nu vă costa nimic!

Conform Art. 31 (4), Titlul II, din Codul Fiscal, pentru a putea fi scăzută din impozitul pe profit aferent anului fiscal 2016, suma redirecționată trebuie să îndeplinească 3 condiții cumulativ: să nu depășească 20% din impozitul pe profit, să nu depășească 3 la mie din cifra de afaceri, trebuie virata către ONG până la 31 decembrie.

Suma sponsorizată se scade din impozitul pe profit al firmei

Companiile pot scădea sumele plătite cu titlu de sponsorizare din impozitul pe profit datorat statului în anul în curs, urmând ca aceste sume să fie regularizate în funcție de datele la închiderea exercițiului financiar.

Impozitul pe profit se regularizează prin depunerea declarației anuale

Regularizarea impozitului pe profit datorat anual, diminuat cu sumele sponsorizate, se face prin depunerea declarației anuale de impozit pe profit.

Nu există cheltuieli supimentare

Acest tip de sponsorizare nu implică alte cheltuieli suplimentare, deci nu afectează profitul net al companiei Dvs.