Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, care promovează și protejează drepturile omului, precum și libertățile fundamentale ale persoanelor cu handicap, este cadrul legislativ internațional de bază pentru reglementarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și în Romania . Convenția a fost ratificată și de țara noastră în anul 2007. Iar în anul 2016 a fost creat Consiliului de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Acesta ratificare implică faptul ca statul să se asigure că toată legislația, politicile și programele tării sunt conforme cu prevederile Convenției. Statul roman ar trebui să ia măsuri in următoarele domenii: accesul la educație, ocuparea forței de muncă, transport, infrastructuri și clădiri deschise accesului public, acordarea dreptului de vot, îmbunatățirea participării politice și asigurarea capacității juridice depline a tuturor persoanelor cu handicap.

Declarația Universală a Drepturilor Omului

Convenția cu privire la drepturile copilului

Legislație dizabilitate

Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap actualizată în 2017;

 • Hotărârea nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Ordinul nr. 707/538/2014 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul Ministrului Muncii, Familiei şi Egalitatii de Şanse şi al Ministrului Sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap;
 • Legea nr. 67/2014 pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • OUG nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Legea 360/2009 pentru modificarea lit a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Legea 207/2009 din 20/06/2009 privind privind aprobarea OUG nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Legea 359 din 20/11/2009 pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
 • Hotărâre nr. 89/2010 din 05/02/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007;
 • Ordinul MMFPS nr. 2.298/2012 privind aprobarea Procedurii cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap;
 • Ordinul nr. 692/2013 privind modificarea cap. 1 din anexa la Ordinul Ministrului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi al Ministrului Sănătăţii Publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileste încadrarea in grad de handicap;
 • Ordinul 2299 din 23 august 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Ordinul nr. 2.260 din 17 august 2012 pentru modificarea Ordinului Ministrului Sănătăţii şi Familiei si al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adoptie nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora;
 • Hotărâre nr. 884/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 680/2007.

Încadrarea în grad de handicap

Copii

Criteriile medicale și medico-psihologice

Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrata în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și țn vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale

Ordinul nr. 1306/1883/2016 din 17.11.2016 pentru aprobarea criteriilor bio-psiho-sociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de încadrare a acestora

Potrivit OUG nr. 51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, certificatele sunt de acum valabile între șase luni și doi ani, în funcție de cum stabilește comisia pentru protecția copilului.

Adulți

Ordinul nr. 707/538/2014 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap