Un punct de sprijin pentru familii

Despre proiect

2009-2010

Este un proiect finanțat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein si Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) – Fondul ONG, derulat in perioada 2009-2010.

Prin proiect i-am sprijinit pe părintii copiilor cu tulburări din spectrul autismului (TSA) să găsească soluții pentru îmbunatățirea stării copiilor lor, am oferit de informații de bază despre autism profesioniștilor din sănătate și educație, am propus soluții pentru îmbunatățirea accesului copiilor și tinerilor cu TSA la o educație adecvată nevoilor lor specifice și individuale.

Cele mai importante rezultate ale proiectului:

  • informarea a peste 200 de părinți si profesioniști din domeniul sănătății si al educației in autism (semne precoce, simptomatologie, intervenții terapeutice și educaționale eficiente în tratarea și educația copiilor cu TSA, resurse de sprijin pentru părinti si profesioniști). Training și Workshopuri susținute de Glenys Jones, profesor asociat la Universitatea Birmingham, School of Education, Dr
  • publicarea a 3 broșuri informative-mini ghiduri pentru părinți, pentru profesioniștii din sănătate și din educație
  • crearea Centrului de resurse si informare pentru părinti si profesioniști: mini biblioteca cu peste 100 de cărți in autism, materiale video, softuri educationale; ludoteca cu jocuri si jucării educationale si alte materiale si echipamente (aparat foto si camera video, laminator s.a.), ce pot fi folosite la centru sau împrumutate în scopuri educaționale de către părinți sau profesioniști;
  • organizare de grupuri de suport părinti si adulți cu Sindrom Asperger; activități de socializare dupa școala și de weekend pentru copii
  • crearea si înaintarea către Ministerul Educației Cercetării si Inovației a unei propuneri de politica publica privind serviciile educationale pe care Romania ar trebui sa le asigure pentru copiii si tinerii cu TSA, publicata si pe siteul organizației.

Parteneri ai AUTISM ROMANIA în proiect – Asociația Creativ și Centrul de Resurse Juridice