Terapie ocupațională
Tinerilor cu autism mediu funcțional din București ( aproximativ 10), care nu pot munci pe piața liberă a muncii și nici în intreprinderi sociale sau unități protejate, le oferim posibilitatea să își dezvolte abilitățile de viață și de muncă, dar și să socializeze, în atelierele de bricolaj și de bucătărie din cadrul Centrului multifuncțional.
Job Club
Program de dezvoltare a abilităților necesare pentru obținerea și menținerea unui loc de muncă dedicat tinerilor cu TSA. Scopul Job clubului -creșterea șanselor tinerilor cu TSA de a găsi și păstra un loc de muncă pe piața muncii, de a fi integrați social.
Atelierul de baschet
Atelierul de baschet este parte a Programului ReCreativ-program pentru dezvoltare armonioasa fizică și mentală a tinerilor, de petrecere într-un mod plăcut a timpul liber, care să inducă starea de bine și relaxarea.