Tinerii cu autism - Voce pentru incluziune
Activități

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Cele mai importante Activități ale proiectului

Beneficiarii proiectului, tineri cu vârsta între 14-35 de ani care frecventează Cafeneaua A, sunt implicați în diferite activități prin care își dezvoltă abilități sociale, de comunicare, de participare în comunitate, încrederea în sine și abilități de selfadvocacy.

Activitățile sunt de tipuri diferite în funcție de abilitățile, interesele tinerilor:  

  • de tip creativ-artistic-art terapie, ateliere de autocunoaștere, socializare, cluburi pe diferite interese-hobbyuri, grădinărit, gătit, autogospodărire sau
  • de tip -dezbateri, analize, masa rotundă, speakeri la conferință,

Activitățile se desfășoară la Cafenea- un spațiu structurat, adaptat nevoilor tinerilor sau/și in comunitate.

In activități sunt implicați tineri voluntari (elevi, studenți) care sunt parte din programul de befriending.

Cafeneaua A

Evenimentul „Culorile Incluziunii”, care a avut loc pe 14 decembrie,  la British Council , a constituit o ocazie unică pentru comunitate de a intra în lumea autismului prin intermediul lucrărilor Emmei Popescu, o tânără pictoriță autistă de 27 de ani. 

„Toata viața am studiat arta, fiind unul dintre interesele mele speciale. Am studiat la facultatea MCAST din Malta. Abordarea mea artistica este tematica, strâns legata de interesele mele speciale, dar și cathartică, în deplină concordanță cu emoțiile mele intense.
Intenția mea este de a de a face arta mai accesibilă ca mediu de exprimare pentru toate tipurile de creier.”

Cu acest prilej am adus în prim-plan, alături de creațiile artistice ale Emmei Popescu, vocea tinerilor și a adulților autiști. Am ascultat-o pe Emma vorbind despre interesul ei special- pictura, despre îndoielile, neliniștile sale ca artist plastic diferit într-o lume „exclusivistă„, despre neurodiversitate și nevoia ca societatea românească să progreseze și să devină mai prietenoasă și adaptată nevoilor celor neurodiverși.

Prin intervențiile altor tineri autiști am pus în lumină provocările cu care se confruntă tinerii și adulții cu autism/autiști în România,- barierele pentru incluziune din societatea românească, (bullying-ul, dificultățile în angajarea în muncă, izolarea și excluziunea din viața comunității- nevoia de socializare și nu numai).  Am vorbit și despre soluțiile care devin posibile prin utilizarea unor abordări adaptate nevoilor reale ale tinerilor, precum și prin implicarea, deschiderea și empatia  comunității, a fiecăruia dintre noi, CEILALȚI.  
 
Am prezentat și cu acest prilej câteva programele vechi ale asociației legate de tineri, proiectul nostru actual, activitățile la Cafeneaua A, importanța și nevoia acestui program pentru tineri, precum și posibilitatea participanților sau a comunității de a sprijini acest nou program.

La Cafeneaua A tinerii învață să-și facă auzită vocea, să dezbată pe teme de interes pentru ei și să-și dezvolte abilități pentru viață independentă și împlinită, precum și despre modurile prin care puteți sprijini dezvoltarea mai departe a Cafenelei A în beneficiul tinerilor autiști. 

În România, tinerii și adulții autiști se confruntă adesea cu lipsa serviciilor adecvate care să le ofere suport, mai ales după școală,  în tranziția spre o viață independentă. Evenimentul „Culorile Incluziunii” a reprezentat o modalitatea de a aduce la lumină și a reflecta asupra realității acestor tineri și a familiilor lor, dar și o șansă de a sprijini un proiect vital tinerilor autiști.

Puteți sprijini programul pentru tineri desfășurat în prezent la Cafeneaua A cu donații prin SMS, donații online, sponsorizări ale firmelor prin mecanismul 20% din impozitul pe venit/profit, prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit de către persoanele fizice, donații recurente.

Conferința este parte din campania de conștientizare și sensibilizare, de informare și stimulare a implicării active a autorităților și a celorlalți actori din ecosistemul tinerilor autiști în problematica specifică acestei categorii de vârstă, din perspectiva drepturilor, a calității vieții. 

Conferința reprezintă o platformă pentru tineri să își facă auzite vocile, o oportunitate pentru aceștia de a exprima, fiecare în felul său – verbal, în scris, vizual-, propria perspectivă asupra (calității) vieții lor, nevoile lor specifice, șansele lor de acces la oportunități și resurse de interes pentru tineret.

 In numele tinerilor care nu pot comunica verbal cu ușurință sau au preferat să comunice nevoile și dorințele în acest fel au „vorbit„  mesajele vizuale, scrise, prezentate sub forma unei expoziții. Aceste mesaje au fost create în cadrul activităților cu și pentru tineri autiști la Cafeneaua A, un spațiu de autocunoaștere, auto reflecție, de cunoaștere a drepturilor și a unor modalități de promovare a acestora, spațiu de dezvoltare personală, a abilităților de viață independentă, inclusiv dezvoltarea abilităților de auto reprezentare.

La conferință au fost prezenți și au prezentat puncte de vedere și părinți și reprezentanți ai unor autorități și instituții publice, parlamentari.

A fost prezentat și un draft al Cartei Albe a tinerilor autiști, incluzând și o Rezolutie a tinerilor- rezultatul demersului nostru participativ de culegere de informații, experiențe, perspective, opinii, nevoi direct de la tinerii autiști, tineri tipici voluntari, părinți pe parcursul proiectului.

Oportunități și provocări în incluziunea și autoreprezentarea tinerilor autiști

Dezbaterea –Dreptul la sănătate și la educație-formare profesională de calitate, adaptate

si

Dezbaterea  Dreptul la muncă, la locuire, la participare în comunitate

Cele 2 dezbateri sunt parte din seria de întâlniri și dialoguri cu actori din ecosistemul tinerilor autiști, prin care ne-am propus să realizăm un tablou cât mai detaliat și clar despre oportunități și provocări cu care tinerii autiști se confruntă viața de zi cu zi, modul în care drepturile lor sunt respectate, despre oportunități și provocări în incluziune și auto reprezentare. Rezultatele acestui demers participativ vor fi fie integrate în Carta Albă a tinerilor autiști. 

Dezbaterile sunt organizate ca mese rotunde, urmate de secțiunea Cafenea publică, pentru culegerea de informații, opinii ale actorilor participanți despre cum este să fii tânăr autist în Romania, despre nevoile, drepturile, oportunitățile, barierele și soluțiile posibile care pot facilita tinerilor cu autism șansele egale la sănătate, educatie-formare profesională, muncă,  locuire, participare în comunitate.

Dezbaterile sunt oportunități în primul rând pentru tinerii înșiși să își facă auzită vocea, opiniile, nevoile legate de aceste subiecte, din perspectiva drepturilor. Părinții tinerilor, de asemenea, au posibilitatea de a aduce în atenție experiența lor în special în cadrul secțiunii cafenea publică.

Proiect derulat de:

Proiectul este derulat de AUTISM ROMÂNIA – Asociația Părinților Copiilor Cu Autism și beneficiază de o finanțare în valoare de  149.949,72 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.