terapeut ABA
  • Address : București
  • Phone :
  • Mobile : 0732 564 789
  • Fax :
  • Web :

Terapeut ABA- Slatina

Experiența profesională:

  1. 3 ani de lucru cu copii cu autism 3-10 ani.

Perioada: 2010-prezent

Responsablități: aplicarea programului terapeutic sub supervizarea coordonatorului.

Angajatori: Centrul pentru copii cu autism, DGASPC, Fundația Eu

2. Voluntariat:

Perioada: 2013, 6 luni

Angajatori: Centrul pentru copii cu autism

Formare Profesională: 

2011-2013 – Facultatea de Psihologie, Universitatea Titu Maiorescu

2013-2015  Master Terapia logopedică, Universitatea Titu Maiorescu

Cursuri:

2009 – Formare PECS Basic TRaining,10h, Formator Pyramid Educational Consultants

CV detaliat*

(*acest profil este fictiv, este un model de completare a paginii)