Terapie ocupațională
Tinerilor cu autism mediu funcțional din București ( aproximativ 10), care nu pot munci pe piața liberă a muncii și nici în intreprinderi sociale sau unități protejate, le oferim posibilitatea să își dezvolte abilitățile de viață și de muncă, dar și să socializeze, în atelierele de bricolaj și de bucătărie din cadrul Centrului multifuncțional.
Job Club
Program de dezvoltare a abilităților necesare pentru obținerea și menținerea unui loc de muncă dedicat tinerilor cu TSA. Scopul Job clubului -creșterea șanselor tinerilor cu TSA de a găsi și păstra un loc de muncă pe piața muncii, de a fi integrați social. Tinerii cu autism au cele mai mici șanse, comparativ chiar cu celelalte persoane cu dizabilități, de a-și găsi și menține un loc de muncă pe piața liberă a muncii, datorită unor dificultăți și limitări mai ales in aria comunicării și relaționării sociale. Cu sprijin adecvat, aceste limitări nu mai constituie bariere in angajarea acestora.
Atelierul de baschet
Program pentru dezvoltare armonioasa fizică și mentală a tinerilor, de petrecere într-un mod plăcut a timpul liber, care să inducă starea de bine și relaxare. Scopul Atelierului de Baschet – dezvoltarea abilităților de mișcare grosieră, coordonare la nivel individual și cu ceilalți coechipieri/joc de echipă, a comunicării și relaționării sociale, înțelegere și respectare a regulilor jocului, în final o mai bună integrare socială.