Autism Dobrogea-
Vocea care schimbă vieți

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Despre proiect

AUTISM ROMÂNIA – Asociația Părinților Copiilor Cu Autism a început în luna februarie 2022 proiectul “Autism Dobrogea – Vocea care schimbă vieți”, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este cel de a crea premize pentru reducerea excluziunii și marginalizării persoanelor cu tulburări din spectrul autismului-TSA în Dobrogea. Proiectul se va desfășura în perioada februarie 2022 – martie 2023 în Constanța și Tulcea.

Proiectul își propune să dezvolte capacitatea celor implicați – persoane adulte cu TSA, familii, autorități, instituții – de a acționa împreună pentru a găsi soluții locale, pentru a folosi mai bine resursele existente și de a aloca resurse pentru noi programe și servicii de suport comunitare adaptate persoanelor cu TSA. Iar părinții-persoanele adulte cu TSA vor fi sprijiniți să devină o voce suficient de puternică pentru a reprezenta comunitatea autismului la masa guvernării participative de la nivel local.

Obiectivul principal al proiectului este formarea-dezvoltarea capacității a 10 tineri și adulți cu TSA și a 30 de părinți din regiunea Dobrogea de a promova activ drepturile și interesele lor & ale copiilor lor, precum și de a influența deciziile publice la nivel local prin vocea Asociației Autism Dobrogea.

Activitățile principale

  • Pregătirea pentru implicare și participare civică a tinerilor cu autism TSA și a părinților din Dobrogea:  informarea și pregătirea practică a 10 tineri cu TSA și a minim 30 de familii  pentru a înțelege ce înseamnă self/advocacy,  noțiuni de bază- importanța participării civice în îmbunătățirea situației persoanelor cu TSA, instrumente și resurse în acest scop și cum să le folosească eficient.
  • Colectare și creare de resurse pentru sprijinirea familiilor și tinerilor-adulților cu autism: bază de date cu resurse locale; siteul web al asociației, cu informații esențiale ale proiectului și resurse în self/advocacy pentru persoane cu TSA și familii, sprijin pentru participarea civică; „Dobrogea Autism Helpline„ DAH-un „centru virtual„ de asistență-informare și referire online, telefonic pentru familiile din regiune. DAH va fi și primul serviciu de suport pentru familii al Autism Dobrogea înființată.
  • Înființarea, activarea unei organizații regionale de advocacy și suport pentru comunitatea persoanelor cu autism în zona. Autism Dobrogea va fi sprijinită să își elaboreze o strategie pe 2 ani, un plan de strângere de fonduri pe 2 ani, Regulament de ordine interioară, Consiliul director in/format și consiliat  în management organizațional, sprijin în stabilirea de contacte și parteneriate cu autorități și instituții locale de resort
  • Organizarea unei acțiuni de advocacy la nivel local în cele 2 județe Evenimente pentru a marca Ziua Mondială de Conștientizare a Autismului în Tulcea și Constanța (masă rotundă și marș), video cu testimoniale ale persoanelor cu autism/autiste și familiilor din Dobrogea creat și promovat începând din luna conștientizării autismului-aprilie
  • Cartografierea situației din regiune –servicii și capacități existente în cele 2 județe, nevoile persoanelor cu TSA, și găsirea de soluții, prin proces participativ
  • Dezbaterea analizelor preliminare, validarea soluțiile identificate, realizarea unui document final al procesului participativ -2 conferințe online dezbateri în cele 2 județe,
  • Agrearea celor mai potrivite propuneri de soluții focusate pe persoanele cu TSA: 1 conferință comună a reprezentanților celor 2 județe, pentru conștientizarea unei problematici comune și a unor posibile soluții comune, măsuri comune.
  • realizarea unui document final al procesului participativ „Elemente strategice pentru incluziunea locală a pers cu TSA în regiunea Dobrogea„, promovarea documentului, stabilirea de colaborări între autorități, instituții, alte entități și Autism Dobrogea

Impactul estimat: reducerea marginalizării și excluderii, mai buna respectare a drepturilor și creșterea calității vieții persoanelor cu autism și a familiilor din Dobrogea.

AUTISM ROMANIA – Asociația Părinților Copiilor Cu Autism are o experiență de 20 de ani în advocacy în autism, de colaborare si comunicare cu autorități și instituții centrale, locale

DESPRE PROIECT

LINK-URI UTILE

PRESĂ

Proiect derulat de:

Proiectul este derulat de AUTISM ROMÂNIA – Asociația Părinților Copiilor Cu Autism și beneficiază de o finanțare în valoare de  149.949,72 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.