AUTISM ROMÂNIA - Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism,

O.P. 22, C.P. 225, Bucureşti,

Tel: 0731 816 880,

0761 104 432

E-mail: president [at] autismromania.ro

office [at] autismromania.ro

Înregistrată în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor

la nr. 66/PJ

CF 1423 1005


AUTISM ROMANIA - Twitter AUTISM ROMANIA - Facebook AUTISM ROMANIA - Facebook


Carta persoanelor cu autism

Persoanele cu autism trebuie să aibă aceleaşi drepturi şi privilegii de care se bucură toţi locuitorii Europei, unde acestea sînt adecvate şi în interesul superior al persoanelor cu autism. Aceste drepturi trebuie întărite, protejate şi aplicate printr-o legislaţie adecvată în fiecare stat. Declaraţia Naţiunilor Unite asupra Drepturilor Persoanelor cu Retard Mental (1971) şi cea asupra Drepturilor Persoanelor cu Handicap (1975) precum şi alte declaraţii referitoare la drepturile omului trebuie luate în considerare şi, în mod particular pentru persoanele cu autism, trebuie introduse următoarele clauze:

1. DREPTUL persoanelor cu autism de a duce o viaţă independentă şi deplină în acord cu potenţialul fiecăruia.

2. DREPTUL persoanelor cu autism la un diagnostic clinic şi o evaluare accesibile, obiective şi corecte.

3. DREPTUL persoanelor cu autism la o educaţie accesibilă şi adecvată.

4. DREPTUL persoanelor cu autism (şi al reprezentanţilor acestora) de a se implica în toate deciziile ce le afectează viitorul; dorinţele individului trebuie să fie, pe cît posibil, aflate şi respectate.

5. DREPTUL persoanelor cu autism la locuinţe accesibile şi corespunzătoare.

6. DREPTUL persoanelor cu autism la echipament, servicii de asistenţă şi de sprijin necesare pentru a duce o viaţă deplin productivă, cu demnitate şi independenţă.

7. DREPTUL persoanelor cu autism la un venit sau salariu suficient pentru a-şi asigura hrană, îmbrăcăminte, locuinţă corespunzătoare precum şi celelalte necesităţi ale vieţii.

8. DREPTUL persoanelor cu autism de a participa, pe cît posibil, la dezvoltarea şi conducerea serviciilor oferite în beneficiul lor.

9. DREPTUL persoanelor cu autism la consiliere şi îngrijire corespunzătoare pentru sănătatea lor fizică, mentală şi spirituală; aceasta include oferirea de tratament corespunzător şi medicaţie administrată în interesul cel mai înalt al individului, luînd toate măsurile de protecţie.

10. DREPTUL persoanelor cu autism la locuri de muncă semnificative şi la cursuri de pregătire profesională fără discriminare sau stereotipii de gîndire; instruirea şi angajarea în muncă trebuie să ţină seama de capacităţile şi de opţiunea individului.

11. DREPTUL persoanelor cu autism la transport accesibil şi la libertate de mişcare.

12. DREPTUL persoanelor cu autism de a participa la şi a beneficia de cultură, divertisment, recreere şi sport.

13. DREPTUL persoanelor cu autism la accesul în mod egal la şi folosirea tuturor facilităţilor, serviciilor şi activităţilor din cadrul comunităţii.

14. DREPTUL persoanelor cu autism la relaţii sexuale şi alte relaţii, inclusiv la căsătorie, fără exploatare sau constrîngere.

15. DREPTUL persoanelor cu autism (şi al reprezentanţilor acestora) la reprezentare şi asistenţă şi la protecţia deplină a tuturor drepturilor legale.

16. DREPTUL persoanelor cu autism de a fi protejate împotriva sentimentului de teamă sau ameninţare cu închiderea arbitrară în spitale de psihiatrie sau orice altă instituţie restrictivă.

17. DREPTUL persoanelor cu autism de a fi protejate împotriva tratamentului fizic abuziv sau a neglijenţei.

18. DREPTUL persoanelor cu autism de a fi protejate împotriva abuzului sau utilizării greşite de produse farmaceutice.

19. DREPTUL persoanelor cu autism (şi al reprezentanţilor acestora) la toate informaţiile conţinute în fişele lor personale, medicale, psihologice, psihiatrice şi educaţionale.

Prezentată la cel de-al patrulea Congres European al Persoanelor cu autism, Den Haag, 10 mai 1992.


Propunere de politica publica in educatia copiilor cu tulburari din spectrul autismului TSA Donatii Fii Voluntar! Inscrie-te in Program!

Noutati

Intelege autismul prin fotografie!

Detalii:--Click Aici!--

Înscriere voluntari

Voluntarii se pot înscrie online AICI!

Voluntariaţi la Autism Romania!

Broşuri

Citiţi despre semne ale TSA în broşurile AUTISM ROMANIA DETALII AICI!

Aparitii editoriale de specialitate

Ultimele aparitii editoriale de specialitate le puteti gasi AICI!

Biblioteca

Detalii despre titlurile disponibile le puteti gasi CLICK AICI!

Ludoteca

Detalii despre jocurile si jucariile disponibile le puteti gasi CLICK AICI!