Programe

ZMCA
Ziua Mondială de Conștientizare a Autismului

Advocacy. Vocea persoanelor cu autism și a familiilor să fie auzită tot mai mult, interesele lor și ale familiilor lor sunt mai bine promovate la diferite nivele: central, local, instituții publice. Acțiuni individuale și sau în parteneriat, care să promoveze crearea de servicii publice specializate, suficiente, de calitate, accesul mai bun la aceste servicii specializate sau autism prietenoase pentru persoanele cu autism și familiile lor, respectarea legislației nationale și a tratatelor internaționale.

Împuternicirea părinților și persoanelor cu autism prin diversificarea alternativelor de sprijin și creșterea calității lor:

 • Fond de sprijin pentru familiile cu posibilități limitate din țară pentru facilitarea accesului la oportunități de informare și formare ( bazate pe studii și evidențe),
 • Oferirea de oportunități de formare și informare de către organizația însăși, de alte servicii terapeutic educationale, cât mai diversificate și mai adaptate nevoilor beneficiarilor,
 • Autism Helpline (telefon, email, website): informare și referire către alte instituții, servicii, organizații care pot oferi diagnosticare, intervenție terapeutică, educațională, alte tipuri de sprijin,
 • Consultanță/consiliere în diverse domenii (educație, sănătate, juridică-drepturi, beneficii sociale),
 • Facilitarea sprijinului reciproc. Grupul de suport pentru părinți.

Dezvoltarea de programe și servicii proprii și creșterea calității celor existente.

 • Dezvoltarea Centrului multifuncțional de servicii și resurse în autism centrat mai ales pe problematica tinerilor și adulților , dar și a familiilor lor, și pe servicii pentru aceștia;
 • Dezvoltarea serviciilor existente : sport/baschet, grup social pentru tineri, Job club, terapie ocupațională și educațională pentru tineri.

Dezvoltarea organizațională

 • Creșterea nr de membri activi și implicați în activitatea organizației,
 • Creșterea nr de voluntari activi și implicați,
 • Dezvoltarea de parteneriate cu organizații, instituții, profesioniști din diverse  domenii, care au interese similare cu ale asociației,
 • Creșterea capacității de a atrage resurse financiare pentru susținerea programelor asociației.

 

Proiecte

2014-2015
Start în viață pentru tineri cu autism

proiect finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European- SEE 2009 -2014, în cadrul Programului Fondul ONG în România

2009-2011
Autism Connections Europe

Finanțat prin Programul Lifelong Learning–  subprogramul Grundtvig

Coordonator Center za avtizem Slovenia

Parteneri: Autism Europe, Societatea de Autism Estoniana, Universitatea Oxford Brooks, Agenția Imelda Ogilvy

2009
Un punct de sprijin pentru familiile cu copii cu autism 
Proiect finantat de Guvernele Islandei; Lichtenstein si al Norvegiei, prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European
Parteneri: Centrul de Resurse Juridice, Asociatia Creativ
2007
Să fii autist nu înseamnă să fii neuman
Finantator USAID-World Learning
2005
Instruire si sprijin pentru dezvoltare abilităților de viață ale copiilor și tinerilor– în cadrul proiectului ”Children and Youth as Builders of Civil Society”
Finantator Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile -FDSC
2003
Autism Conexiuni
Primul jurnal adresat persoanelor interesate de problematica autismului
Finațator Banca Mondială