Misiunea noastră

Autism România este o organizație a părinților copiilor cu autism înființată în 2001 și are că misiune apărarea drepturilor și intereselor persoanelor a căror viață este marcată de autism, creșterea calității vieții acestora. Convenția ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități constituie reperul în toate acțiunile noastre, implementarea căreia trebuie să constituie o prioritate pentru România.

În ultimii ani, pe lângă acțiuni de advocacy, din cauza lipsei programelor și serviciilor publice adaptate mai ales pentru tineri și adulți, am pus accent pe crearea de servicii proprii, care să sprijine direct persoanele cu autism şi pe părinţii lor, să creăm modele de bună practică în domeniul serviciilor pentru persoanele cu autism.

Viziune

O societate incluzivă, în care persoanele cu autism sunt respectate pentru ceea ce sunt, talentele și aptitudinile lor sunt apreciate și valorizate, o societate în care acestea și familiile lor duc o viata demnă și sănătoasă.

Valorile și principiile noastre

Valori

 • Integritate, onestitate, realism
 • Transparență
 • Competentă
 • Inovație
 • Respect
 • Nediscriminare
 • Diversitatea
 • Comunicarea
 • Implicarea tuturor actorilor

Principii

 • Susținem că o persoanele cu autism pot și trebuie să aibă posibilități și resurse pentru a-și maximiza calitatea vieții;
 • Ne opunem oricărei negări a sau lipsei oportunităților de dezvoltare a potențialului și de incluziune în comunitate pentru persoanele cu autism;
 • Ne opunem oricărei discriminări și agresiuni, inclusiv prin neglijență,  asupra persoanelor cu autism și familiilor acestora;
 • Persoanele cu autism, familiile lor trebuie implicate în toate deciziile care le privesc ”Nimic pentru noi fără noi”:
 • Promovăm alegerea individuală și autodeterminarea persoanelor cu autism, sprijinite, la nevoie, de acțiunile de advocacy ale familiilor și organizațiilor care îi reprezintă;
 • Oferim servicii indiferent de vârsta, rasa, religia, dizabilitatea, sexul, orientarea sexuală, nivelul veniturilor persoanelor;
 • Ne străduim să ne asigurăm că programele, serviciile și deciziile noastre sunt orientate spre rezultate;
 • Suntem transparenți, responsabili în gestionarea fondurilor și responsabili față de beneficiarii noștri, față de toți cei care ne sprijină și față de comunitate.
 • Susținem și promovăm opțiunile terapeutice, educaționale, toate tipurile de intervenție care sunt bazate pe date și dovezi științifice și empirice;
 • Informăm despre opțiunile existente și îi sprijinim pe beneficiarii noștri să poată exercita libertatea de alegere în luarea propriilor decizii;
 • Încurajăm și salutăm participarea și implicarea persoanelor cu autism, a familiilor, a profesioniștilor, a altor membri ai comunității interesați, la activitatea și dezvoltarea organizație noastre în calitate de membri ai Consiliului Director, ca membri în comitetele noastre consultative sau ca profesioniști angajați sau voluntari;
 • Ne angajăm în parteneriate cu alți actori, în acțiuni care promovează bunăstarea persoanelor cu autism,
 • Ne menținem independența față de partizanatul politic și de interesele comerciale.

Istoria noastră

AUTISM ROMANIA – Asociația Părinților Copiilor cu Autism a fost înființată in anul 2001  de un grup de părinți, cărora li s-au alăturat câțiva profesioniști si prieteni ai persoanelor cu autism. In 2002 AUTISM ROMANIA a devenit membră a Organizației Internaționale Autism-Europe, organizație care are ca membri peste 80 de organizații din peste 30 de tări din Europa, marea majoritate a acestora fiind organizații de părinți.

Motivația principală pentru înființarea asociației a fost nemulțumirea față de lipsa serviciilor adaptate nevoilor copiilor lor și nevoia resimțită acut de familii de a schimba situația dramatică în care ne aflam. Așadar, primele acțiuni au fost de a prezenta autorităților această situație și de a solicita îmbunatățirea lucrurilor, precum și de a iniția demersuri, propuneri pentru schimbare, cu resursele limitate pe care o asociație de părinți le avea, mai ales la începuturi.

Informarea și sensibilizarea publicul general privind persoanele cu autism a fost și reprezintă o constantă.