Blog

Recrutam personal pentru un proiect pentru adolescenti si tineri cu autism in Bucuresti

Posted on | July 24, 2014 | Written by admin | No Comments

Recrutam pe perioada determinata de timp (18 luni), pentru un proiect adresat tinerilor cu autism, care se va derula in perioada iulie 2014 – decembrie2015, personal pentru urmatoarele posturi:
Consilier vocational- full time
Terapeut occupational –full time
Psiholog – part time (4h/zi),
Psihopedagog – part time (4h/zi),
Erogterapeut- part time (4h/zi),
analist comportamental parttime (2h/zi),

Cei interesati sunt rugati sa trimita la office@autismromania.ro, pana la 31 iulie ac, urmatoarele documente, mentionand postul pentru care aplica:

– Scrisoare de motivatie,
– Cv-ul in format Europass,
– copii scanate dupa diplomele de studii si dupa formari relevante pentru postul pentru care aplicati, daca exista
– asteptarile dvs. salariale.

Doar candidatii selectati vor fi contactati pentru interviu. Interviurilese vor desfasura in intervalul 4-8 august, in Calea Grivitei nr 71, Bucuresti, Centrul de Sanatate Mintala.

Consilier vocational

Responsabilitaţile specifice includ, farasa se limiteze la:
– Participa la procesul de evaluare complexa a inclinatiilor vocationale, abilitatilor si aptitudinilor tinerilor cu TSA;
– Consiliaza tinerii cu autism si familiile acestora in privinta perspectivelor si posibilitatilor de angajare in munca;
– Prospecteaza piata si identifica potentiali angajatori ai tinerilor cu autism;
– Reprezinta principala persoana de contat pentru potentialii angajatori, oferind acestora informatii si indrumare de specialitate;
– Stabileste intalniri cu acestia, ii informeaza in privinta TSA si mentine legatura cu ei pe toata durata desfasurarii stagiilor de practica/angajare;
– Asista tinerii cu TSA la locul de practica, oferind indrumare; monitorizeaza si evalueaza evolutia acestora;
– Coordoneaza activitatea descriere a ghidului pentru angajatori;

Cerinte:
– Licentiat in stiinte socio-umane, psihologie, psihopedagogie, stiintele educatiei;
– Experienta minim 1 an in consiliere pentru angajare in munca asistata a persoanelor cu dizabilitati;
– Constituie avantaj important experienta anterioara de lucru cu tineri cu autism;
– Cunostinte privind specificul tulburarilor din spectrul autismului TSA;
– Cunostinteprivind legislatia muncii in vigoare si avantajele economice oferite de stat angajatorilor care incadreaza in munca persoane cu dizabilitati;
– Constituie avantaj participarea anterioara la implementarea de proiecte cu finantare externa;

Terapeut occupational

Responsabilitaţile specifice includ, fara sa se limiteze la:
– Evalueaza pe tineri din perspectiva abilitatilor deviata, motrice, particularitatilor senzoriale.
– Participa la creareaplanurilor de interventie personalizate PIP
– Coordoneaza implementarea PIP pe aria de abilitati de viata, autoservire, igiena, motricitate fina grosiera, relaxare, relationare in grup, art terapie
– Monitorizeaza, evalueaza evolutia tinerilor

Cerinte:
– Psiholog, psihoterapeut, psihopedagog educatie speciala , cu formare in terapia ocupationala si/sau experienta in lucrul de minim 2 ani cu copii, adolescenti si tineri cu autism.

Psiholog

Responsabilitaţile specifice includ, farasa se limiteze la:
– Realizeaza evaluarea complexa (psihologica si aptitudinala) a persoanelor cu tulburari din spectrul autismului;
– Coordoneaza echipa de interventie, propunand si implementand metode de evaluare complexa;
– Elaboreaza planuri de interventie personalizata si monitorizeaza indeplinirea acestora;
– Consiliaza tinerii cu autism in privinta perspectivelor si posibilitatilor de angajare inmunca;
– Ofera consiliere de specialitate si indrumare familiilor acestora;
– Creeaza materiale informative pentru produsele informationale create in proiect.

Cerinte:
– Absolvent studii de specialitate ;
– Participare la cursuri si/sau specializari in domeniul tulburarilor din spectru lautismului;
– Psiholog autorizat cu drept de libera practica;
– Experienta profesionala de minim 2 ani in lucrul cu persoane cu autism;
– Buna cunoastere a metodelor si metodologiilor de evaluare psihologica si iaptitudinala a tinerilor;
– Constituie avantaj participarea anterioara la implementarea de proiecte cu finantare externa;

Psihopedagog

Responsabilitaţile specifice includ, farasa se limiteze la:

– Realizeaza evaluarea psihopedagogica si planurile de interventie personalizata ale tinerilor; creeaza profilurile psihopedagogice ale acestora, evalueaza stilul lor de invatare, capacitatile de comunicare, relationare.
– Propunesi implementeaza programe de interventie psihopedagogica pentru dezvoltarea cognitiva, imbunatatirea comunicarii functionale, a relationarii sociale si a abilitatilor de viata a tinerilor;
– Adapteaza principiile TEACCH la situatia concreta din Centru si la nevoile individualeale tinerilor;
– Coordoneaza aplicarea PECS la adolescentii si tinerii cu autism beneficiari ai proiectului;
– Ofera suport informational si direct profesorilor din scolile partenere, ii consiliaza pe profesori in aplicarea practica in procesul instructiv educativ a cunostintelor obtinute la cursuri TEACCH si PECS;
– Monitorizeazasi evalueaza evolutia copiilor-tinerilor
– Furnizeaza informatii, studii de caz, pentru continutul materialelor informationale produse in proiect.

Cerinte:
– Absolvent studii superioare in domeniu; de curs de psihopedagogie speciala;
– Experienta profesionala de minim 2 ani in lucrul cu adolescenti si tineri cu autism;
– Participare la cursuri si/sau specializari in domeniul tulburarilor din spectrul autismului;
– Buna cunoastere a metodelor si metodologiilor de evaluare psihopedagogica a tinerilor, psihodiagnoza;
– Constituie avantaj cunoasterea metodelor de interventie PECS si TEACCH;

Ergoterapeut

Responsabilitaţile specifice includ,fara sa se limiteze la::
– Implementeaza PIP al tinerilor sub indrumarea terapeutului ocupational;
– Adapteaza materialele de lucru la nevoile concrete ale tinerilor;
– Furnizeaza informatii si materiale privind manualitatea pentru publicarea lor in mediul online;
– Propune idei de lucru cu tinerii si monitorizeaza evolutia acestora

Cerinte:
– Formare in domeniul socio-uman, kinetoterapie, educatie speciala;
– Experienta minim 2 ani in lucrul cu tinerii cu dizabilitati;
– Constituie avantaj important experienta de lucru cu adolescenti si tinerii cu TSA;

Analist comportamental

Responsabilitaţile specifice includ,fara sa se limiteze la
– Observa, evalueaza si analizeaza prin metode specifice comportamentele problematice ale tinerilor;
– Propune planuri de management comportamental pentru diminuarea comportamentelor problematice si sporirea celor adaptative;
– Coordoneaza implementarea acestor planuri de manageent comportamnetal la Centru si infamilie;
– Evalueaza rezultatele si reface planurile la nevoie;

Cerinte:
– Psiholog, psihopedagog cu formare in autism;
– Formare si certificare in analiza comportamentala aplicata;
– Experienta minim 2 ani in lucrul cu copii, adolescenti, tineri cu autism;

BENEFICIILE pentru angajati:

– Participare la cursuri de formare in Teacch si PECS cu formatori romani si straini;
– Consiliere in aplicarea practica a cunostintelor dobandite la formare in planurile de interventie personalizate ale beneficiarilor

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.