Blog

Cursuri gratuite acreditate CNFPA

CURSURI GRATUITE        Program de calificare în ocupaţiile · Inspector resurse umane · Art director · Operator introducere, prelucrare, validare date  în cadrul proiectului “Reţea regională pentru promovarea şi aplicarea conceptelor economiei sociale în vederea creşterii şanselor de reinserţie socială a persoanelor cu dizabilităţi”  POSDRU/84/6.1/S/58636    Începând cu decembrie 2011, Asociația Patronatul Medicinei Integrative – PMI, împreună cu […]